Fact-checked
х

Semua kandungan iLive disemak secara perubatan atau fakta diperiksa untuk memastikan ketepatan faktual sebanyak mungkin.

Kami mempunyai garis panduan sumber yang ketat dan hanya memautkan ke tapak media yang bereputasi, institusi penyelidikan akademik dan, apabila mungkin, dikaji semula kajian secara medis. Perhatikan bahawa nombor dalam kurungan ([1], [2], dan lain-lain) boleh diklik pautan ke kajian ini.

Jika anda merasakan bahawa mana-mana kandungan kami tidak tepat, ketinggalan zaman, atau tidak dipersoalkan, sila pilih dan tekan Ctrl + Enter.

Terma dan syarat penggunaan

, Editor perubatan
Ulasan terakhir: 09.06.2019

SILA BACA SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN HANYA SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua Terma dan Syarat Penggunaan ini, jangan gunakan laman web ini!

Terma dan Syarat ini digunakan untuk laman web yang bertujuan untuk digunakan oleh pengguna (bukan profesional) untuk tujuan bukan komersil, peribadi, keluarga atau rumah tangga, termasuk iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, termasuk subdomain dan versi mudah alih dari laman web ini (kami Secara kolektif, kami memanggil laman-laman ini "iLive", "iLive Site" atau "Site").

Terma dan Syarat Penggunaan ini boleh dipinda atau ditambah pada bila-bila masa. Penggunaan terus dari Laman iLive bermakna anda menerima perubahan ini.

Laman ini tidak memberi nasihat perubatan.

Kandungan laman web iLive, sebagai contoh, teks, grafik, imej, maklumat yang diperolehi daripada pemegang lesen iLive, dan bahan lain yang terkandung di laman web iLive ("Kandungan"), bertujuan semata-mata untuk tujuan maklumat. Kandungan ini tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat perubatan, diagnosis atau rawatan profesional. Sentiasa dapatkan nasihat doktor anda atau profesional perubatan berkelayakan lain dengan mana-mana soalan yang anda mungkin ada mengenai keadaan kesihatan anda. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat perubatan profesional dan jangan menangguhkan lawatan ke doktor, apa sahaja yang anda baca di laman web iLive!

Jika anda fikir anda memerlukan rawatan perubatan kecemasan, segera hubungi doktor atau perkhidmatan kecemasan. ILive tidak mencadangkan atau mengesyorkan sebarang ujian, doktor, produk, prosedur, pendapat atau maklumat lain yang mungkin disebut di Laman ini. Menggunakan sebarang maklumat yang diterbitkan di iLive, anda hanya bertindak atas risiko anda sendiri.

Privasi kanak-kanak

Kami komited untuk melindungi privasi kanak-kanak. Laman web iLive tidak direka atau ditujukan untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. ILive tidak mengumpul maklumat peribadi tentang sesiapa sahaja kecuali kami tahu bahawa dia berusia di bawah 13 tahun. Ibu bapa atau penjaganya semata-mata bertanggungjawab untuk memastikan kawalan ke atas penggunaan Laman iLive oleh kanak-kanak di bawah umur. Ibu bapa atau penjaganya juga bertanggungjawab sepenuhnya untuk tafsiran dan penggunaan sebarang maklumat atau Perkhidmatan yang disediakan melalui Laman iLive mengenai kanak-kanak kecil.

Penggunaan bahan

Semua bahan yang diposkan di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta di Kesatuan Eropah dan di negara-negara asing. ILive membolehkan anda melihat atau memuat turun satu salinan bahan di laman web iLive semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersil jika anda menyiarkan notis hak cipta pada akhir bahan, sebagai contoh: "iLive.com.ua Semua hak terpelihara" dan notis lain (aktif pautan, tidak dilarang untuk pengindeksan) mengenai hak cipta dan hak harta yang terkandung dalam Kandungan.

Tajuk bahan terus milik iLive atau pemberi lesennya. Apa-apa penggunaan bahan yang tidak dibenarkan dengan jelas oleh Terma dan Syarat ini adalah melanggar Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. Kandungan boleh diubah atau dialih keluar tanpa notis terlebih dahulu oleh iLive. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah untuk iLive dan pemberi lesennya.

Jika anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan bahan-bahan secara automatik tamat, dan anda mesti memusnahkan apa-apa salinan yang anda buat dari mana-mana bahagian bahan.

Tanggungjawab iLive dan pemberi lesennya

Penggunaan laman web dan Kandungan iLive adalah pada risiko anda sendiri.

Apabila menggunakan laman web iLive, maklumat akan dihantar melalui infrastruktur yang mungkin berada di luar kawalan dan bidang kuasa iLive dan pembekalnya. Oleh itu, iLive tidak bertanggungjawab untuk kelewatan, kegagalan, gangguan atau kerosakan mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan laman web iLive.

Laman web dan Kandungan iLive disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya". ILive, LESEN DAN PEMBEKAL, SETAKAT UNDANG-UNDANG KHUSUS MENAFIKAN SEMUA WARANTI SEBARANG JENIS, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, DAN KESESUAIAN UNTUK TERTENTU GOALS. Tanpa mengehadkan perkara terdahulu, iLive, pemberi lesennya dan pembekalnya tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berhubung yang berikut:

 • Ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, ketepatan masa, atau ketepatan masa kandungan, perisian, teks, grafik, pautan, atau mesej yang disediakan di laman web iLive.
 • Puaskan mana-mana peraturan kerajaan yang memerlukan pendedahan maklumat ubat preskripsi atau kelulusan atau pematuhan apa-apa perisian untuk Kandungan yang terdapat pada laman web iLive.

Sekiranya tidak, iLive, pemberi lesennya, pembekal atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di laman web iLive akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi sampingan atau akibat, kecederaan peribadi atau kematian akibat tindakan haram, kehilangan keuntungan atau kerugian ditanggung akibat kehilangan data atau penamatan perniagaan) akibat daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web iLive atau kandungannya berdasarkan jaminan, kontrak, kata laluan, atau sebarang teori undang-undang lain dan Tidak kira sama ada iLive, pemberi lesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebut di laman web iLive diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. ILive, pemberi lesennya, pembekalnya atau mana-mana pihak ketiga yang disebut di laman web iLive tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan diri, termasuk kematian, yang disebabkan oleh penggunaan anda atau penggunaan yang tidak wajar dari Tapak, Kandungan atau Kawasan Awam (seperti yang ditakrifkan di bawah). Pemulihan mengikut Terma dan Syarat ini adalah eksklusif dan terhad kepada yang dinyatakan dengan jelas oleh Terma dan Syarat ini.

Bahan kustom

Maklumat peribadi yang anda hantar ke iLive dikawal oleh Dasar Privasi iLive. Sekiranya terdapat ketidaksesuaian antara Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi iLive, Terma dan Syarat ini akan diguna pakai.

Laman ini mengandungi fungsi (termasuk papan mesej, pertanyaan untuk pakar, ulasan pengguna, ulasan, dll) yang membolehkan pengguna membuat kandungan di laman web ini (secara kolektif, "Zon Awam"), serta memuat naik kandungan ke platform rangkaian sosial ( termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram dan Pinterest, secara kolektif, Platform Rangkaian Sosial). Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik atau menghantar sebarang mesej atau kandungan apa-apa jenis ke Kawasan Awam atau Platform Rangkaian Sosial yang melanggar atau melanggar hak siapa pun. Dengan menghantar mesej atau kandungan kepada Kawasan Awam atau Platform Rangkaian Sosial, anda bersetuju bahawa maklumat tersebut tidak sulit, tanpa mengira tujuan itu. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa iLive tidak bertanggungjawab terhadap tindakan, terma penggunaan atau dasar mana-mana Platform Rangkaian Sosial. Sebelum menggunakan apa-apa platform rangkaian sosial, anda harus mengenali terma penggunaannya dan dasarnya, termasuk dasar privasi

Jika anda menghantar sebarang maklumat, anda bersetuju bahawa anda tidak menghantar atau menghantar iLive melalui e-mel (termasuk alamat e-mel yang disenaraikan di halaman Kenalan) sebarang mesej atau kandungan yang melanggar atau melanggar yang - atau hak. Jika anda menghantar apa-apa maklumat, idea, konsep, atau ciptaan kepada iLive melalui e-mel, anda bersetuju bahawa maklumat tersebut tidak sulit, tanpa mengira tujuannya.

Sekiranya anda menerbitkan maklumat dalam Platform Awam atau Platform Rangkaian Sosial, atau jika anda menghantar sebarang maklumat, idea, konsep, atau ciptaan kepada iLive melalui e-mel, anda secara automatik memberikan atau menjamin bahawa pemilik kandungan atau harta intelek itu secara langsung menyediakan iLive (royalti- bebas), kekal, tidak boleh ditarik balik, lesen bukan eksklusif di seluruh dunia untuk menggunakan, mengeluarkan semula, membuat karya terbitan, mengubahsuai, menerbitkan, menyunting, menterjemah, mengedar, menggunakan ix dan paparan mesej atau kandungan pada mana-mana medium dan dalam sebarang bentuk atau format, seperti yang telah diketahui, atau dalam apa-apa cara belum lagi dicipta. ILive boleh menerbitkan haknya melalui beberapa peringkat sublicense. Sekiranya anda mahukan sebarang maklumat mengenai perniagaan, idea, konsep atau ciptaan yang bersifat peribadi atau peribadi, jangan menyiarkannya di Zon Awam atau Platform Rangkaian Sosial dan jangan hantar ke iLive melalui e-mel. Kami cuba untuk bertindak balas kepada semua e-mel tepat pada masanya, tetapi kami tidak boleh melakukan itu.

Bahan tersuai - imej, video, fail audio

Anda bersetuju untuk menyiarkan atau memuat naik hanya fail media (seperti foto, video atau audio) di laman web iLive atau Platform Rangkaian Sosial yang telah anda buat sendiri, atau yang mana anda mempunyai hak untuk memindahkan dan melesenkan, dan yang tidak melanggar hak cipta, hak cipta, kerahsiaan atau apa-apa hak lain mana-mana orang lain. Foto atau video selebriti, filem dan kartun biasanya dilindungi oleh hak cipta.

Untuk melindungi privasi anda, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menghantar apa-apa yang mengandungi maklumat peribadi (seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel atau URL laman web) kepada anda atau orang lain. Dilarang memuat naik fail seperti imej atau video orang lain tanpa kebenaran mereka.

Dengan memuat naik sebarang fail media di laman web iLive atau Platform Rangkaian Sosial, anda menjamin bahawa anda mempunyai kebenaran daripada semua orang yang digambarkan di sana yang anda menerbitkan dan memberi hak yang diterangkan di sini. Jangan berkongsi imej atau video dengan orang lain melainkan anda mempunyai kebenaran yang jelas.

Dilarang keras untuk memuat naik fail jenis apa pun yang mengandungi ungkapan kebencian, keganasan, imej atau tingkah laku yang menyakitkan, kelakuan seksual, pornografi, imej seksual eksplisit, atau apa-apa bahan yang boleh menyebabkan liabiliti sivil atau jenayah mengikut undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Mungkin bercanggah dengan Terma dan Syarat ini, Dasar Pengiklanan iLive dan Dasar Privasi iLive.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat turun bahan yang mengandungi virus perisian atau sebarang kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, menghancurkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian atau laman web ini.

Dengan memuat naik sebarang fail media ke laman web iLive atau Platform Rangkaian Sosial, seperti gambar atau video, anda memberikan iLive sebagai lesen, tanpa ekslusif, bebas royalti, seluruh dunia untuk menggunakan, menyalin, mencetak, memaparkan, bermain di media media massa; (b) anda mengakui bahawa mana-mana orang yang digambarkan dalam fail yang disediakan (atau, jika orang kecil, ibu bapa / penjaga sahnya) membenarkan iLive untuk menggunakan, menyalin, mencetak, memaparkan, memainkan, mengubah suai, menerbitkan, menghantar dan mengedarkan fail dan apa- diterbitkan dalam media sedemikian; dan (c) anda bersetuju untuk melepaskan iLive dan sekutunya, pengarah, pegawai, dan pekerja dari sebarang tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, jika anda melanggar syarat dan syarat yang dijelaskan dalam dokumen ini.

ILive berhak untuk mengedit apa-apa maklumat sebelum membuat posting di laman web ini dan untuk memadam apa-apa maklumat untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu mengikut budi bicara kami.

Kata laluan

ILive mempunyai beberapa alat yang membolehkan anda merakam dan menyimpan maklumat. Anda bertanggungjawab untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan tiada sesiapa yang mempunyai akses tidak sah kepada kata laluan atau akaun iLive anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk (1) memantau penyimpanan dan penggunaan log masuk dan kata laluan anda; (2) membenarkan, melihat, mengawal akses dan penggunaan akaun dan kata laluan iLive anda; (3) mesej segera di iLive, jika anda fikir akaun atau kata laluan anda telah dikompromi, atau jika ada sebab lain yang anda perlukan untuk menyahaktifkan kata laluan. Untuk menghantar e-mel kepada kami, gunakan pautan "Hubungi kami" yang terletak di bahagian bawah setiap halaman laman web kami. Anda memberikan iLive dan semua orang atau organisasi lain yang menyertai kerja Tapak hak untuk memindahkan, menjejak, mengambil, menyimpan dan menggunakan maklumat anda berkaitan dengan operasi Laman. ILive tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa maklumat yang anda berikan, atau bagi anda atau pihak ketiga untuk menggunakan maklumat yang dihantar atau diterima menggunakan alat dan perkhidmatan iLive.

ILI Komuniti, Kawasan Awam dan Platform Rangkaian Sosial

Sekiranya anda menggunakan Kawasan Awam, seperti papan mesej, komen, soalan pakar, ulasan pengguna atau komuniti peserta lain, atau menerbitkan apa-apa pada mana-mana Platform Rangkaian Sosial, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk siaran anda sendiri, akibat menerbitkan siaran ini dan pergantungan anda terhadap apa-apa mesej yang terdapat di Kawasan Awam atau Platform Rangkaian Sosial. ILive dan pemberi lesennya tidak bertanggungjawab atas akibat dari mana-mana jawatan di Kawasan Awam atau di Platform Rangkaian Sosial. Dalam kes-kes di mana anda merasa terancam atau anda merasakan bahawa orang lain berisiko, anda harus segera menghubungi agensi penguatkuasa undang-undang tempatan anda. Jika anda fikir anda memerlukan rawatan perubatan kecemasan, segera hubungi doktor atau perkhidmatan kecemasan.

Mengambil kira kemungkinan menggunakan Platform Awam dan Platform Rangkaian Sosial, anda bersetuju bahawa tindakan berikut merupakan pelanggaran yang ketara terhadap Terma dan Syarat ini:

 • Menggunakan Zon Awam atau Platform Rangkaian Sosial untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang tempatan, negara, negara atau antarabangsa;
 • Penerbitan bahan yang melanggar hak harta intelek orang lain atau hak privasi atau orang lain;
 • Penerbitan yang menyalahi undang-undang, lucah, memfitnah, mengancam, mengganggu, kasar, memfitnah, kebencian, atau tidak boleh diterima, pada pendapat iLive, bahan berkenaan dengan mana-mana orang atau organisasi lain;
 • Penerbitan iklan atau tawaran perniagaan;
 • Halangan, selepas amaran, dengan tenang membincangkan sesuatu atau menerbitkan komen yang tidak berkaitan dengan topik yang dibincangkan (kecuali jika persetujuan itu dibincangkan adalah bebas);
 • Mel spam (termasuk "surat kebahagiaan") atau skim mana-mana piramid;
 • Berikan diri anda sebagai orang lain;
 • Penyebaran virus atau kod komputer jahat yang lain;
 • Sebarang koleksi (menuai, mengikis) maklumat mengenai orang lain, termasuk alamat e-mel, tanpa mengenal pasti mereka, untuk menerbitkan atau melihat ulasan;
 • Membenarkan seseorang menggunakan kelayakan anda untuk menyiarkan atau melihat komen;
 • Menerbitkan nota yang sama lebih daripada sekali (spam); atau

Apa-apa tindakan lain yang menghalang atau melarang mana-mana orang lain untuk menggunakan Zon Awam, Platform Rangkaian Sosial atau Tapak, atau, pada pendapat iLive, mewujudkan risiko apa-apa liabiliti atau kerosakan apa-apa jenis untuk iLive, mana-mana pelanggan atau pembekalnya.

ILive berhak (tetapi tidak diwajibkan) melakukan apa-apa atau semua yang berikut:

 • Runding dialog di bilik sembang umum.
 • Periksa sama ada mesej mematuhi syarat-syarat bahagian ini dan memutuskan mengikut budi bicara mereka sendiri mengenai penghapusan atau permintaan untuk memadam mesej tersebut.
 • Padamkan mesej yang menyakitkan, menyalahi undang-undang, provokatif atau yang tidak mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan ini.
 • Menamatkan akses pengguna ke mana-mana atau semua Kawasan Awam dan / atau laman web iLive untuk sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini.
 • Melacak, mengedit atau mendedahkan mana-mana jawatan di Kawasan Awam atau Platform Rangkaian Sosial.
 • Edit atau padamkan sebarang mesej yang dipaparkan di laman web iLive, tanpa mengira sama ada mesej ini melanggar keperluan ini.

ILive atau pemberi lesennya tidak bertanggungjawab kepada pengguna laman web iLive atau mana-mana orang atau organisasi lain untuk melaksanakan atau gagal melakukan tindakan di atas.

Iklan, pertanyaan carian dan pautan ke tapak lain

ILive boleh memberikan pautan ke laman web pihak ketiga. ILive juga boleh memilih tapak khusus sebagai jawapan keutamaan kepada pertanyaan carian yang anda masukkan, dan iLive mungkin bersetuju untuk membenarkan pengiklan untuk bertindak balas terhadap permintaan carian tertentu dengan iklan atau kandungan yang disponsori. ILive tidak mengesyorkan atau menyokong kandungan pada tapak pihak ketiga. ILive tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web pihak ketiga yang dipautkan, laman web yang dibuat di laman web iLive, laman web pihak ketiga yang disediakan sebagai hasil carian atau iklan pihak ketiga, dan tidak membuat perwakilan mengenai kandungan atau ketepatannya. Penggunaan laman web pihak ketiga adalah risiko anda sendiri dan bergantung kepada syarat-syarat penggunaan laman web tersebut. ILive tidak menyokong sebarang produk, perkhidmatan, atau rawatan yang diiklankan di laman web iLive. Untuk maklumat lanjut, baca Dasar Pengiklanan kami .

Pampasan

Anda bersetuju untuk melindungi dan melindungi iLive, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemberi lesen dan pembekal dari sebarang tuntutan, ganti rugi, tuntutan atau obligasi, dan membayar balik semua kos termasuk, tanpa had, bayaran yuran peguam dan kos guaman yang munasabah, yang timbul daripada atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Terma dan Syarat ini.

Syarat am

ILive tidak mendakwa bahawa mana-mana Laman dan Kandungan iLive adalah sesuai atau boleh digunakan di mana-mana lokasi geografi. Akses kepada Kandungan mungkin tidak sah bagi individu tertentu atau di sesetengah negara. Jika anda mengakses Laman web iLive, anda melakukannya dengan risiko dan tanggungjawab anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa anda.

Peruntukan yang berikut terus berkuatkuasa selepas tamat tempoh atau penamatan Terma dan Syarat ini untuk sebarang sebab: Tanggungjawab iLive dan pemberi lesennya, Bahan pengguna, Bahan pengguna - imej, video, fail audio, Pampasan, Bidang kuasa dan Syarat Umum.

Bidang kuasa

Anda secara jelas bersetuju bahawa bidang kuasa eksklusif untuk sebarang pertikaian dengan iLive atau orang-orang yang dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan laman web iLive anda adalah milik mahkamah UK dan anda bersetuju untuk menjalankan langsung bidang kuasa peribadi di mahkamah United Kingdom berkaitan dengan mana-mana pertikaian, termasuk sebarang tuntutan yang berkaitan dengan iLive atau afiliasinya, anak syarikat, pekerja, kontraktor, pegawai, pengarah, pembekal perkhidmatan telekomunikasi dan penyedia kandungan.

Terma dan Syarat ini ditadbir oleh undang-undang United Kingdom tanpa mematuhi prinsip percanggahan undang-undang. Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini tidak sah bagi mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, ketiadaan peruntukan tersebut tidak menjejaskan kesahan peruntukan yang selebihnya Terma dan Syarat ini, yang masih berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada pengecualian mana-mana Terma dan Syarat ini dianggap sebagai sebab untuk penepian tersebut pada masa akan datang.

Perlindungan hak cipta

Sekiranya anda percaya bahawa sebarang bahan yang terdapat di Laman Web melanggar hak cipta anda, anda boleh meminta untuk membuang bahan-bahan ini dari laman web ini melalui e-mel, gunakan pautan "Hubungi kami" yang terletak di bahagian bawah setiap laman web kami, dan menyediakan maklumat berikut:

 • Mengenal pasti bahan berhak cipta, hak yang, pada pendapat anda, dilanggar. Huraikan bahan, tentukan salinan atau lokasi (contohnya, URL) versi kerja anda yang diberi kuasa.
 • Kenal pasti bahan yang anda percaya adalah pelanggaran dan lokasinya di Laman ILS. Sila nyatakan bahan dan berikan kami URL atau sebarang maklumat lain yang berkaitan yang akan membolehkan kami mencari bahan tersebut.
 • Nama anda, alamat surat, nombor telefon dan alamat e-mel.
 • Pernyataan yang anda percaya dengan benar bahawa penggunaan bahan tersebut tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang.
 • Pernyataan bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat dan menunjukkan bahawa "di bawah penalti sumpah bohong" anda adalah pemilik hak cipta atau dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.
 • Sahkan rayuan ini dengan tandatangan atau setara elektronik pemegang hak cipta atau wakil yang diberi kuasa.

Untuk melindungi hak pemilik hak cipta, iLive dalam keadaan sedemikian mengikuti dasar menutup akaun pelanggan dan pengguna Laman yang merupakan pelanggar hak cipta.

Terma Akhir

Kecuali dinyatakan secara nyata dalam "notis undang-undang" tertentu di laman web iLive, Terma dan Syarat ini dan Polisi Privasi iLive merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan iLive mengenai penggunaan laman web iLive dan Kandungan.

Terima kasih atas kerjasama anda. Kami harap anda mencari laman web iLive yang berguna dan mudah digunakan! Soalan atau komen mengenai laman web ini, termasuk sebarang laporan pautan yang rosak, boleh dikemukakan menggunakan borang Hubungi Kami. Kami cuba untuk bertindak balas kepada semua e-mel tepat pada masanya, tetapi kerana jumlah mereka, kami tidak selalu berpeluang untuk berbuat demikian.


Portal iLive tidak memberikan nasihat, diagnosis atau rawatan perubatan.
Maklumat yang diterbitkan di portal adalah untuk rujukan sahaja dan tidak boleh digunakan tanpa berunding dengan pakar.
Berhati-hati membaca peraturan dan dasar laman web ini. Anda juga boleh hubungi kami!

Hak Cipta © 2011 - 2020 iLive. Hak cipta terpelihara. /p>